manai surguuliin zahiraluud

 •  
 • 1982 он. Октябрийн районы 77-р сургууль байгуулагдсан. Анхны захирал Г.Жагдагсүрэн
 • 1983 он. Октябрийн районы 54-р сургууль байгуулагдсан. Анхны захирал Б.Баярхүү
 • 1984 он. Октябрийн районы 78-р сургууль байгуулагдсан Анхны захирал Ц.Цэвэлмаа
 • 1997 он. Баянгол дүүргийн 77,54,78-р сургуулиуд нэгдэн "Эрдмийн ундраа" цогцолбор сургууль болжээ.
 • 1997-2005он. Цогцолборын ерөнхий захирлаар Л.Чинзориг агсан ажиллаж байлаа.
 • 2005 оноос эхлэн цогцолборын ерөнхий ахирлаар Г.Хоролсүрэн ажиллаж байна.
 • 1997он. "БСШУЯ-ны боловсролын салбарын хөгжлийн хөтөлбэр"-ийг хэрэгжүүлж ажилласан.
 • 1998 он.  МННХ-ийн "Сургууль 2001" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажилласан.
 • 2000 он Баянгол дүүргийн "Тэргүүний сургууль "2001 он. НҮБ-ийн Хүүхдийн хөгжлийн сангийн "Бага ангийн багшийг хөгжүүлэх хөтөлбөр" хэрэгжиж эхлэв.
 • 2001 он. Улсын хэмжээний "Нээлттэй сургууль"2001 он. "Нийслэлийн тэргүүний сургууль"2000 он. Баянгол дүүргийн "Хөдөлмөрийн аварга хамт олон" 
 • 2003 он. Нийслэлийн хэмжээний хөгжмийн хичээлийн анхан шатны түшиц сургууль
 • 2005 он. МУБИС-ийн "Клиник сургууль "2005 он. ЭУЦС-ийн ерөнхий захирлаар Г.Хоролсүрэн ажиллаж байна.
 • 2006 он. БСШУЯ-ны "IREM" төслийн зөвлөх сургууль]